NAKUPUJTE VÝHODNĚ! K VYBRANÝM PRODUKTŮM MÁTE OD NÁS DOPRAVU ZDARMA!

Reklamace

Postup při vyřízení reklamace : Vyplňte a vložte fotografie závady .

Reklamace Vrácení/výměna zboží

Reklamace lze uplatňovat i prostřednictvím emailu info@zahradni-dreveny-nabytek.cz .

Idálně prosím o vyplnění reklamačního protokolu a přiložení fotografií. Budeme vás ihned kontaktovat s návrhem řešení. Zpravidla zboží vyzvedneme naší dopravou a o vše se postaráme za Vás. 
Pro další informace, týkající se případných reklamací nás můžete kontaktovat na tel. čísle:
773 770 941 nebo 495 545 541  - pevná na prodejnu .

reklamační protokol ke stažení


Délka záruční doby na veškerý sortiment zahradního nábytku zakoupeným od firmy Texim s.r.o. Hradec Králové se stanovuje dle obchodního zákoníku ode dne převzetí kupujícím.
Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu (faktura, pokladní příjem, příp. kupní smlouva a dodací list), bez předložení těchto nabývacích dokladů nelze uplatňovat zahájení reklamace.
Prodávající neodpovídá za mechanická poškození, násilné či neodborné zacházení, vznik výsušných trhlin a za další vady způsobené neodborným zásahem. Záruka se nevztahuje na menší deformace vlivem točitého růstu dřeva, které žádným způsobem nenaruší funkčnost zahradního nábytku. Stejně tak prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nevhodné údržby, čištění a chemického poškození nebo škody způsobené nadměrným suchem či ohněm.
Zahradní židle jsou určeny pro jednorázové zatížení 100 kg a tuto informaci vzal kupující na vědomí při koupi zboží. Prodávající neručí za poškození dílů vlivem nesprávně provedené montáže a vlivem nedotažení všech spojů, které v případě vůle mohou způsobit nadměrné namáhání některých dílů a tím poškodit tyto díly.Prodávající neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodu na údržbu, které byly kupujícímu poskytnuty v den nákupu.
Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady,vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží. V přepravním listě zásilky je nutné uvést poznámku: Přebíráme s výhradou a specifikovat výhradu.. Výhradou se myslí např. poškozený obal, neúplná zásilka,otevřené, promočené, pomačkané, potrhané kartony(obaly) apod. V případě, že kupující převezme zásilku od přepravce bez výhrad, vystavuje se riziku, že mu poškození vlivem přepravy nebude uznáno.O vadě, kterou kupující zjistí až při otevření a rozbalení zboží – myslí se tím vada výrobní, která brání řádnému užívání zakoupeného zboží, je nutné ihned vyrozumět prodávajícího a to nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží a to písemnou formou( e-mail, faxem ) nebo telefonicky. Pověřený pracovník Vás bude informovat o dalším postupu řešení Vaší reklamace.
Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou vyhrazuje si prodávající právo zboží vyměnit za zboží bezvadné a na vlastní náklady doručit zboží kupujícímu. Pokud se jedná o vadu odstranitelnou tedy vadu na určitém díle nebo součásti , vyhrazuje si prodávající právo
vyměnit vadný díl nebo součást a doručit na své náklady kupujícímu. Výměna bude provedena nejpozději do 1 měsíce od převzetí oprávněné reklamace. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat. V případě, že prodávající nebude schopen z nějakých důvodů nahradit kupujícímu vadný díl nebo součást nejpozději do 1 měsíce od
převzetí oprávněné reklamace, je prodávající povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu a kupující je povinen vrátit prodávajícímu reklamované zboží.
Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího kupujícím uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

 

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Nevyplňujte toto pole:

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.

Novinky

Zobrazit více